Πρόκειται για την πλέον εξελιγμένη μορφή λιποαναρρόφησης που χρησιμοποιεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας VASER , όπου μέσω της χρήσης υπερήχων το λίπος αρχικά ρευστοποιείται και στη συνέχεια αφαιρείται προσεκτικά επιτυγχάνοντας παράλληλα ρίκνωση του υπερκείμενου δέρματος και αποφυγή χαλάρωσης του.