Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία αγνώστου αιτιολογίας που αφορά σε μια δύσμορφη ανάπτυξη του μαστού που έχει ως αποτέλεσμα την σωληνωτή εμφάνιση του.

Το μέγεθος της δυσμορφίας ποικίλλει και μπορεί να αφορά μόνο στον ένα η και στους δυο μαστούς .

Συνήθως πρόκειται για υποπλαστικούς ( μικρούς ) μαστούς με διαταραχή στην ανάπτυξη της βάσης ( κάτω πόλος του μαστού ), μεγάλη θηλαία άλω και σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ θηλής και υπομάστιου πτυχής.

Συχνές Ερωτήσεις

Η αποκατάσταση των σωληνωτών μαστών  είναι συνήθως μια σύνθετη επέμβαση με τοποθέτηση ενθεμάτων σιλικόνης και ταυτόχρονη μείωση του μεγέθους της θηλαίας άλω.
Η επέμβαση διαρκεί περίπου 1,5 – 2 ώρες υπό γενική αναισθησία και συνήθως χρήζει νοσηλείας για ένα βράδυ.