Πρόκειται για μία νέα τεχνολογία στον κλάδο των laser και όχι για κάποιο συγκεκριμένο μηχάνημα όπως συχνά λανθασμένα ερμηνεύεται. Το στοιχείο το οποίο το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα laser είναι ότι πρόκειται για πολλές ακτίνες laser μικρότερης διαμέτρου που έχουν κενό μεταξύ τους.