Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης- Νόσος Dupuytren
Αποτελεί μία πάθηση αγνώστου αιτιολογίας (υπάρχουν ενοχοποιητικοί παράγοντες) που παρουσιάζεται με ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη ρίκνωση της παλαμιίας απονεύρωσης. Εμφανίζεται με τη δημιουργία όζων και χορδών κατά μήκος της παλάμης ή και των δακτύλων με αποτέλεσμα τη ρίκνωση του δέρματος της περιοχής αλλά και τη δυσκαμψία των αρθρώσεων σε βάθος χρόνου επηρεάζοντας τη λειτουργικότητα των χεριών.

Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική σε αρχικά στάδια αλλά σε προχωρημένες περιπτώσεις συχνά χρήζει χειρουργικής αντιμετώπισης μέσω διάσπασης ή ακόμη και εκτομής της ρικνωτικής περιοχής υπό περιοχική αναισθησία.

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνος
Συχνή πάθηση των χεριών πολλαπλής αιτιολογίας κατά την οποία ο ασθενής εμφανίζει πόνο, μουδιάσματα ή ακόμη και ατροφία της άκρας χειρός λόγω συμπίεσης του μέσου νεύρου στο χώρο του καρπιαίου σωλήνα (παλάμη). Στα αρχικά στάδια η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική αλλά σε προχωρημένες καταστάσεις πιθανόν να χρήζει χειρουργικής διάνοιξης της περιοχής μέσω μιας μικρής τομής (3 εκ.) στην παλάμη του ασθενούς υπό τοπική αναισθησία.

Εκτινασσόμενος δάκτυλος (Trigger finger) – Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα
Αποτελεί μία από τις συχνότερες παθήσεις της άκρας χείρας. Είναι μια φλεγμονώδης πάθηση του συστήματος των καμπτήρων τενόντων (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα) η οποία εμφανίζεται με μια επώδυνη διαταραχή της καμπτικής και εκτατικής λειτουργίας των δακτύλων κάνοντας έτσι το δάκτυλο που έχει προσβληθεί να «σκαλώνει» στην κάμψη ή να «εκτινάσσεται» στην προσπάθεια έκτασης. Σε ελαφρές περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ενώ σε παραμελημένες καταστάσεις και υποτροπές οι ασθενείς χρήζουν χειρουργικής διατομής του τενόντιου έλυτρου μέσω μιας μικρής τομής (2 εκ.) στην παλάμη του ασθενούς υπό τοπική αναισθησία.