Πολλοί άνθρωποι γεννιούνται με μεγάλα ή πεταχτά αυτιά (αφεστώτα ώτα) πράγμα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αυτοεκτίμηση τους και να έχει αρνητικό ψυχολογικό αντίκτυπο στα παιδιά, ήδη από τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Τα «αφεστώτα ώτα» ή πεταχτά αυτιά, είναι ένα αρκετά σύνηθες πρόβλημα και παρουσιάζεται σε ποσοστό περίπου 5% του πληθυσμού. Τα κύρια αίτια είναι η απλασία,η υπερπλασία ή η δυσπλασία ενός ή περισσοτέρων ανατομικών στοιχείων του ωτός (έλικα, ανθέλικα, κόγχη, λοβίο). Η χειρουργική του ωτός, αλλιώς γνωστή ως ωτοπλαστική, είναι μια πολύ ασφαλής χειρουργική διαδικασία που μπορεί να αναμορφώσει και να μειώσει το μέγεθος του αυτιού.

Μέσω της επέμβασης αυτής μικραίνει η καμπυλότητα της κόγχης και σχηματίζεται φυσιολογική η ανθέλικα. Οι τομές βρίσκονται πίσω απ’ το αυτί και σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρείται και χόνδρος με υπερτροφία στην περιοχή της κόγχης. Πρόκειται για μία ανώδυνη επέμβαση που εγγυάται στον ασθενή ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να πραγματοποιηθεί η επέμβαση αυτή, πιο συγκεκριμένα από την ηλικία των 6 ετών, καθώς απ’ αυτή την τόσο νεαρή ηλικία έχει ήδη αναπτυχθεί το 80% του τελικού μεγέθους των αυτιών μας.

Όχι, την ίδια μέρα ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του. Πραγματοποιείται με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και μέθης όταν ο ασθενής είναι 15 ετών και άνω ενώ σε μικρότερες ηλικίες γίνεται ολική αναισθησία.

Αρχικά, τα ράμματα αφαιρούνται την 5η ημέρα μετά την επέμβαση. Για τις 3 πρώτες εβδομάδες ο ασθενής φοράει ειδικό ελαστικό επίδεσμο στο κεφάλι του ώστε να επιτευχθεί η ακινητοποίηση των ώτων του. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ολοκληρώνεται η επούλωση των χόνδρων ενώ με την πάροδο 6 μηνών οι ουλές σχεδόν εξαφανίζονται.

Ναι, γεγονός που συμβάλλει ορατά στην αλματώδη βελτίωση της ψυχολογίας τόσο των ενηλίκων όσο και των παιδιών.

Μερικά παραδείγματα από τα αποτελέσματα μας

  • Περιστατικό 1
Περιστατικό 1