Η LED light θεραπευτική μάσκα χρησιμοποιεί την αρχή της φωτοδυναμικής θεραπείας. Όταν το φως απορροφάται από το δέρμα, η ενέργεια του φωτός μετατρέπεται σε ενδοκυτταρική ενέργεια και κάνει το δέρμα να παράγει μια φωτοχημική αντίδραση / ενζυματική αντίδραση.