Προκαλούνται από πολλούς παράγοντες με τη συντριπτική τους όμως πλειοψηφία να οφείλεται σε υπερβολική χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου και των τεχνητών μέσων. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται εκτίναξη των ποσοστών των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο του δέρματος. Υπάρχουν τρεις βασικές μορφές καρκίνου του δέρματος, ο βασικοκυτταρικός καρκίνος, ο καρκίνος πλακώδους επιθηλίου και το μελάνωμα. Ο τελευταίος είναι πολύ επιθετικός και συχνά θανατηφόρος καρκίνος και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, συχνά όχι μόνο χειρουργικά. Οι άλλες δύο μορφές είναι σχετικά μη επιθετικές και αντιμετωπίζονται από τον πλαστικό χειρουργό όταν ο όγκος διαγνωσθεί (συχνά καθυστερημένα), οπότε αρχίζει να αλλάζει συμπεριφορά, δηλαδή να μεγαλώνει απότομα, να αλλάζει χρώμα και μέγεθος, να προκαλεί πόνο ή δυσφορία λόγω θέσης ή μεγέθους. Οι καρκίνοι του δέρματος στην πλειονότητα των περιπτώσεων χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης, ιδανικά από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό.