Απλά ελλείμματα δέρματος ή ακόμα και σε συνδυασμό με ελλείμματα μαλακών μορίων ή και οστών μπορούν να εμφανιστούν μετά από βαρείς τραυματισμούς, χειρουργεία, κατακλίσεις, γενετικές ανωμαλίες και αφαίρεση καρκίνων. Ουσιαστικά πρόκειται για ανοιχτά τραύματα τα οποία δεν μπορούν να επουλωθούν με απλή σύγκλιση. Πραγματοποιούνται λοιπόν επανορθωτικά χειρουργεία διάρκειας αρκετών συχνά ωρών όπου μεταφέρονται μεμονωμένα ή σύνθετα τμήματα υγιών ιστών (δέρμα, μύες, τένοντες, αγγεία, νεύρα, οστά) από γειτονικές ή απομακρυσμένες περιοχές στις πάσχουσες, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της αισθητικής. Τέτοιου είδους ελλείμματα μεμονωμένα ή πολλαπλά μπορεί να υπάρχουν σε οποιοδήποτε σημείο του ανθρώπινου σώματος όπως στην κεφαλή, στο λαιμό, στον κορμό, στο μαστό, στα άνω και στα κάτω άκρα.