Πρόκειται για μία από τις συχνότερες επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής. Τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται είναι απόλυτα ασφαλή και δεν υπάρχει κίνδυνος απόρριψης από τον οργανισμό. Για πιο φυσικό αποτέλεσμα τόσο οπτικά όσο και στην αφή, η σιλικόνη τοποθετείται είτε μερικώς κάτω απ’ το μυ του θωρακικού τοιχώματος (dual plane) είτε κάτω από την περιτονία του μυός (sub fascial).