Μέσω ειδικής διαδικασίας λήψης επεξεργασίας και τοποθέτησης λίπους στην περιοχή των γλουτών επιτυγχάνεται μια φυσική αύξηση του όγκου αλλά και ταυτόχρονη ανόρθωση τονίζοντας έτσι τις καμπύλες και την θηλυκότητα της γυναικάς.