Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με αυτόλογους ιστούς (πλατύ ραχιαίο μυ, DIEP, ορθό κοιλιακό μυ, κ.ά), με ετερόλογες μεθόδους (διατατήρες ιστών, ενθέματα) ή συνδυασμό αυτών.

Αποκατάσταση μαστού με χρήση διατατήρων ιστών (tissue expanders)
Σε αυτή την περίπτωση τοποθετείται ο διατατήρας κάτω από το μείζονα θωρακικό μυ είτε ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή είτε σε δεύτερο χρόνο. Έτσι εκμεταλλεύεται κανείς τη φυσική ικανότητα των ιστών να διατείνονται προοδευτικά. Όταν το δέρμα έχει διαταθεί αρκετά τότε αφαιρείται ο διατατήρας και τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα. Ωστόσο κάποιου τύπου διατατήρες δεν αφαιρούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής δε χρειάζεται το στάδιο της διάτασης οπότε τοποθετείται κατ’ ευθείαν το ένθεμα. Αργότερα, δημιουργείται το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω σε ένα δεύτερο στάδιο εάν χρειασθεί.

Αποκατάσταση μαστού με τον πλατύ ραχιαίο μυ
Αυτός ο τρόπος προτιμάται συνήθως όταν χρειαζόμαστε επιπλέον δέρμα είτε λόγω εκτεταμένης αφαίρεσης και μεγάλου ελλείμματος είτε λόγω της ανάγκης επίτευξης συμμετρίας. Ο πλατύς ραχιαίος μυς με μία νησίδα δέρματος μεταφέρονται μέσω ενός περάσματος κάτω από το δέρμα της μασχάλης στο πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα και δημιουργούν μία θήκη για να τοποθετηθεί η πρόθεση ή ο διατατήρας. Η μέθοδος αυτή προτιμάται συνήθως σε περιπτώσεις όπου έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία στο δέρμα του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος.

Αποκατάσταση μαστού με ελεύθερο κρημνό (DIEP FLAP)
Σε αυτή τη μέθοδο δεν χρησιμοποιείται ένθεμα. Τμήμα δέρματος και λίπους αφαιρείται από την κοιλιά και μεταφέρετε στη δότρια περιοχή (μαστός) όπου διατηρείται ζωντανό μέσω μικροχειρουργικής αναστόμωσης των αγγείων της δότριας και της λήπτριας περιοχής με τη βοήθεια μικροσκοπίου. Η επέμβαση αυτή έχει διάρκεια περίπου 5-6 ώρες και χρειάζεται παραμονή στην κλινική για 5 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι απόλυτα φυσικό και επιτυγχάνεται παράλληλα ταυτόχρονη αισθητική βελτίωση στην περιοχή της κοιλιάς αφού η αφαίρεση του ιστού ακολουθείται από μια κλασική κοιλιοπλαστική. Τέλος, μετά από 6 μήνες γίνεται δεύτερη επέμβαση για τη δημιουργία θηλής και θηλαίας άλω.