Οι περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν κάποια ασυμμετρία ανάμεσα στους δύο μαστούς. Πιο σπάνια, όμως, η διαφορά αυτή ξεπερνά κάποια όρια και αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και να χρήζει διόρθωσης. Κατά την επέμβαση αυτή επιδιώκεται η κατά το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση της συμμετρίας των δύο μαστών είτε μεγαλώνοντας με ένα ένθεμα τον μικρό μαστό είτε μικραίνοντας τον μεγάλο. Κάποιες φορές είναι απαραίτητος ένας συνδυασμός αυξητικής του ενός μαστού και μείωσης του ετερόπλευρου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί κάποιος να υποβληθεί σε αυτή την επέμβαση μετά την ηλικία των 18 ετών ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των μαστών.

Διαρκεί για πολλά χρόνια και η ακριβής διάρκεια του αποτελέσματος εξαρτάται κυρίως από την τεχνική η οποία επιλέχθηκε ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία ανάμεσα στους δύο μαστούς.