Πρόκειται για μια από τις πιο διαδεδομένες και αγαπημένες αισθητικές επεμβάσεις των γυναικών στο εξωτερικό και πρόσφατα και στη χώρα μας.

Μέσω ειδικής διαδικασίας λήψης επεξεργασίας και τοποθέτησης λίπους στην περιοχή των γλουτών επιτυγχάνεται μια φυσική αύξηση του όγκου αλλά και ταυτόχρονη ανόρθωση τονίζοντας έτσι τις καμπύλες και την θηλυκότητα της γυναικάς.

Συχνές Ερωτήσεις

Ναι. Το μεγαλύτερο μέρος του λίπους που μεταφέρεται κατά την διάρκεια της λιπογλυπτικής , παραμένει, δίνοντας ένα μόνιμο αποτέλεσμα.

Πρόκειται για μια αρκετά ασφαλή διαδικασία όταν εκτελείται από εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό, αφού χρησιμοποιούμε το ίδιο το λίπος του ασθενούς αποφεύγοντας έτσι την χρήση ενθεμάτων και ξένων σωμάτων.

Μερικά παραδείγματα από τα αποτελέσματα μας

  • Περιστατικό 1
Περιστατικό 1