Πολλοί άνθρωποι γεννιούνται με μεγάλα ή πεταχτά αυτιά (αφεστώτα ώτα) πράγμα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αυτοεκτίμηση τους και να έχει αρνητικό ψυχολογικό αντίκτυπο στα παιδιά, ήδη από τις πρώτες τάξεις του σχολείου.