Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία αγνώστου αιτιολογίας που αφορά σε μια δύσμορφη ανάπτυξη του μαστού που έχει ως αποτέλεσμα την σωληνωτή εμφάνιση του. Το μέγεθος της δυσμορφίας ποικίλλει και μπορεί να αφορά μόνο στον ένα η και στους δυο μαστούς .