Η απώλεια μαλλιών ή τριχόπτωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των ανδρών στις μέρες μας και ως αποτέλεσμα αυτού η μεταμόσχευση μαλλιών είναι η συχνότερη αισθητική επέμβαση στον ανδρικό πληθυσμό του δυτικού κόσμου.