Με την Αυτομεταμόσχευση λίπους επιτυγχάνεται η αναδόμηση του προσώπου με λίπος από το σώμα. Αφαιρείται το ανεπιθύμητο τοπικό λίπος που υπάρχει κυρίως στην κοιλιά και στους γλουτούς, συλλέγεται και έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία επανατοποθετείται σε άλλες περιοχές.