Γυναικομαστία είναι η καλοήθης αύξηση του όγκου του ανδρικού μαστού που προκύπτει είτε λόγω υπερτροφίας του αδένα είτε εξαιτίας τοπικής συσσώρευσης λίπους ή από συνδυασμό αυτών.