Το δέρμα στο εσωτερικό των βραχιόνων χαλαρώνει και γίνεται πλαδαρό είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αύξησης ή μείωσης βάρους. Με την Ανόρθωση βραχιόνων αφαιρείται το δέρμα που περισσεύει και το μπράτσο αποκτά μία πιο αρμονική εμφάνιση.