Τα μάτια είναι ο πρώτος και σημαντικότερος δίαυλος επικοινωνίας των ανθρώπων αφού αντικατοπτρίζουν την ψυχή και τη διάθεσή μας.