Είναι ο συνδυασμός δύο διαφορετικών επεμβάσεων, οι οποίες μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα με εξαιρετικό αποτέλεσμα κι έτσι ο ασθενής να μην υποβληθεί σε δύο χειρουργεία. Γίνεται αρχικά αύξηση του στήθους με ενθέματα σιλικόνης. Στη συνέχεια γίνεται περιθηλαία ανόρθωση εάν η πτώση είναι μικρή, αφαιρώντας το δέρμα μόνο γύρω απ’ τις θηλές ή κάθετη μαστοπλαστική σε περιστατικά όπου παρατηρείται μεγαλύτερη πτώση και σ’ αυτή την περίπτωση δημιουργείται και κάθετη ή και οριζόντια τομή,