Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με αυτόλογους ιστούς (πλατύ ραχιαίο μυ, DIEP, ορθό κοιλιακό μυ, κ.ά), με ετερόλογες μεθόδους (διατατήρες ιστών, ενθέματα) ή συνδυασμό αυτών.