Οι περισσότερες γυναίκες παρουσιάζουν κάποια ασυμμετρία ανάμεσα στους δύο μαστούς. Πιο σπάνια, όμως, η διαφορά αυτή ξεπερνά κάποια όρια και αρχίζει να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή και να χρήζει διόρθωσης.