Εντυπωσιακή αύξηση έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως η Αιδοιοπλαστική και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με επίσημα στατιστικά η ζήτηση της συγκεκριμένης επέμβασης παρουσίασε αύξηση κατά 49% την περίοδο 2013-2014.