Ο καρκίνος του δέρματος μας αφορά όλους, καθώς αποτελεί τον πιο συχνό καρκίνο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν στο σώμα τους σπίλους. Η ύπαρξη πολλών σπίλων, η παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο/τα ηλιακά εγκαύματα στην παιδική ηλικία και το θετικό οικογενειακό ιστορικό μελανώματος αποτελούν παράγοντες που συνεκτιμούνται στους ασθενείς. Το μελάνωμα αποτελεί τον πιο επικίνδυνο καρκίνο δέρματος, με τη συχνότητά του να αυξάνεται και με τάση να εμφανίζεται σε ολοένα και μικρότερες ηλικίες. Η πιο ασφαλής μέθοδος πρόληψης είναι η λεπτομερής χαρτογράφηση, που θα αποτυπώσει με ακρίβεια και υψηλή ευκρίνεια το δερματικό χάρτη και θα δώσει τη δυνατότητα για σύγκριση σε κάθε επόμενο έλεγχο. Ο ρόλος της χαρτογράφησης είναι αποφασιστικός στην αναγνώριση πρώιμων μελανωμάτων καθώς η έγκαιρη αφαίρεση αυτών ισοδυναμεί με πλήρη ίαση.

Το ιατρείο μας διαθέτει το πιο σύγχρονο σύστημα εξέτασης και καταγραφής δερματικών βλαβών, το σύστημα χαρτογράφησης και ψηφιακής δερματοσκόπησης FotoFinder. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή διαγνωστική ακρίβεια κατά την εξέταση αλλοιώσεων του δέρματος, των ονύχων και των τριχών (τριχοσκόπηση). Καθώς η συστηματική παρακολούθηση των σπίλων αποτελεί και τον καλύτερο τρόπο πρόληψης, το Fotofinder δίνει τη δυνατότητα της ολόσωμης ψηφιακής χαρτογράφησης (total body mapping) στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Παρέχει τη δυνατότητα ενδελεχούς δερματοσκόπησης με τη βοήθεια της υπερσύγχρονης κάμερας που διαθέτει. Όλα τα ευρήματα καταγράφονται και αποθηκεύονται ώστε να συγκριθούν σε μελλοντικές επανεξετάσεις.  Αποτελεί το κατεξοχήν πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο σε κάθε επόμενο έλεγχο, όπου οποιαδήποτε νεοεμφανιζόμενη ‘ελιά’ εντοπίζεται, ή αλλαγή μιας ήδη υπάρχουσας βλάβης διαπιστώνεται. Στη δεύτερη περίπτωση πραγματοποιείται σύγκριση των παλαιών με τις καινούριες απεικονίσεις καθώς  το μηχάνημα φέρνει τις διαδοχικές εικόνες δίπλα δίπλα, δίνοντας στον ιατρό την δυνατότητα να παρατηρήσει και να αξιολογήσει κάθε μικρή αλλαγή στο χρώμα, στο μέγεθος και στα δερματοσκοπικά χαρακτηριστικά.

Παρόλα αυτά η τελική διάγνωση παραμένει αποκλειστική ευθύνη του ιατρού μας καθώς το σύστημα ανάλυσης σπίλων – Fotofinder προορίζεται να προσφέρει αποκλειστικά μια δεύτερη γνώμη που βασίζεται σε κλινικά ελεγμένους αλγορίθμους αναγνώρισης προτύπων με βαθμολογία κινδύνου.