Αισθητικές Επεμβάσεις Σώματος

Μέσω των επεμβάσεων αυτών ο πλαστικός χειρουργός αποδίδει την αρμονία που μπορεί να λείπει για διάφορους λόγους από ένα σώμα προσδίδοντάς του αξιοσημείωτη ομορφιά. Αυξάνεται η αυτοεκτίμηση και ο αυτοσεβασμός του ατόμου επανορθώνοντας δύσμορφα μέρη του σώματος του ποικίλης αιτιολογίας. Πολλές φορές ώστε να επιτευχθεί ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα στο σώμα συνδυάζονται οι επεμβάσεις παρεμβαίνοντας σε περισσότερες της μίας περιοχές είτε ταυτόχρονα είτε σταδιακά. Πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλεια.