Τι είναι η Πλαστική Χειρουργική ;

Ο όρος πλαστικός έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελληνική γλώσσα και συγκεκριμένα στη λέξη «πλάθω» που σημαίνει διαμορφώνω, δίνω σχήμα. Αποτελεί μία από τις νεότερες ιατρικές ειδικότητες και χωρίζεται βασικά σε Αισθητική και Επανορθωτική Πλαστική Χειρουργική. Σκοπό έχει τη χειρουργική αποκατάσταση συγγενών και επίκτητων ανωμαλιών καθώς και δυσμορφιών ή ατελειών στο ανθρώπινο πρόσωπο και σώμα με απώτερο σκοπό την αισθητική και λειτουργική αρμονία.

Ποιος είναι ο στόχος μίας επέμβασης Πλαστικής Χειρουργικής ;

Ο στόχος μια τέτοιας επέμβασης είναι η μέγιστη δυνατή βελτίωση της εικόνας του σώματος ή του προσώπου σας ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αρμονία μεταξύ λειτουργικότητας και αισθητικής. Απώτερο, βέβαια, σκοπό αποτελεί πάντοτε η βελτίωση της αυτό-εκτίμησης ενός ασθενούς με ρεαλιστικές φυσικά προσδοκίες.

Πως να επιλέξω τον κατάλληλο Πλαστικό Χειρουργό ;

Η Πλαστική Χειρουργική είναι μία διαρκώς και ραγδαίως εξελισσόμενη επιστήμη η οποία έπαψε πλέον να είναι ταμπού. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι Πλαστικοί Χειρουργοί να έχουν λάβει μεγάλη δημοσιότητα μέσω της τηλεόρασης, των περιοδικών, του διαδικτύου ακόμα και των reality shows. Απαραίτητη φυσικά είναι μια έρευνα όσον αφορά την επιστημονική καριέρα και εμπειρία του ιατρού που θα επιλέξετε αλλά και η προϋπόθεση να αποτελεί επίσημο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής.

 

Τι θα πρέπει να περιμένω στην προ-εγχειρητική συνεδρία ;

Η προ-εγχειρητική συνεδρία αποτελεί την ιδανική στιγμή ώστε να λύσετε κάθε σας απορία και να εκτιμήσετε αν ο συγκεκριμένος Πλαστικός Χειρουργός είναι ο κατάλληλος για εσάς. Ο ιατρός θα πρέπει να πάρει ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό, να προβεί σε μία ενδελεχή κλινική εξέταση ώστε να μπορέσει να εξατομικεύσει την περίπτωση και τέλος να προχωρήσει σε μία αναλυτική επεξήγηση της προεγχειρητικής, διεγχειρητικής και μετεγχειρητικής διαδικασίας καθώς και των πιθανών επιπλοκών.

Τι θα πρέπει να προσέξω ώστε να αποφύγω μια λάθος επιλογή ιατρού ;

Μερικά σημεία κλειδιά που θα πρέπει να προσέξετε στη συνάντηση σας με τον Πλαστικό Χειρουργό προτού κάνετε την τελική σας επιλογή είναι τα παρακάτω :

  • Θέλει να προχωρήσετε σε επέμβαση χωρίς προεγχειρητικό έλεγχο.
  • Σας υποδεικνύει αντί να ρωτάει τι είναι αυτό που θέλετε.
  • Δεν σας δίνει αναλυτικές οδηγίες για πρίν και μετά το χειρουργείο.
  • Δεν σας εξηγεί τις πιθανές επιπλοκές.
  • Δεν σας αφιερώνει αρκετό χρόνο και δε σας δίχνει σεβασμό.
  • Δε σας εμπνέει εμπιστοσύνη.
  • Δε σας δίνει ακριβείς πληροφορίες για το κόστος.