Μη Επεμβατικές Θεραπείες

Πρόκειται για ανώδυνες θεραπείες προσώπου και σώματος με στόχο τη βελτίωση της εμφάνισης και την τόνωση της αυτοπεποίθησής. Απευθύνονται σε άτομα με περιορισμένης έκτασης προβλήματα στο πρόσωπο και το σώμα, που επιθυμούν να αποφύγουν ή να καθυστερήσουν τη χειρουργική τους αποκατάσταση. Βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απαιτούν από το ενδιαφερόμενο άτομο ιδιαίτερο χρόνο αποχής από την εργασία ή τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Πραγματοποιούνται συνήθως με τη χρήση αναισθητικών αλοιφών τοπικά. Οι θεραπείες αυτές προσδίδουν ορατά αποτελέσματα χωρίς νυστέρι, πόνο και σημάδια.