Επανορθωτικες επεμβασεις

Πρόκειται για θεραπείες οι οποίες αποκαθιστούν διαφόρου αιτιολογίας δυσλειτουργίες ή / και δυσμορφίες που οφείλονται είτε σε γενετικές ανωμαλίες, είτε σε επίκτητες όπως κακώσεις και ελλείμματα του δέρματος, των μαλακών μορίων και των οστών, με απώτερο σκοπό την βελτίωση της λειτουργικότητας αλλά και της αισθητικής της πάσχουσας περιοχής. Είναι συνήθως πολύπλοκες παθήσεις / καταστάσεις που απαιτούν μια εκτενή εξέταση από κάποιον εξειδικευμένο Πλαστικό Χειρουργό ή συχνά και μια συνεργασία διαφόρων ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων ώστε να παρθεί η σωστή απόφαση όσον αφορά την κατάλληλη θεραπεία με το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.